Frequently Asked Questions

Do you have any questions about a specific job or tool? Or do you want to know the differences between individual tools? You’ll find a handy list of Frequently Asked Questions on the SKIL website.

Check if your question is there, and find the answer you’re looking for!

  • Čo znamená „Max. 16 V“?

    Balenie batérií „Max. 16 V“ (14,4V) pozostáva zo štyroch samostatných batériových článkov. Každý článok má dve stanovené napätia: menovité a maximálne. Nabitý 3,6V lítium-iónový článok je v skutočnosti nabitý na 4 V. Len po vybití na 50 % dosiahne nominálnu úroveň 3,6 V. Menovité napätie sa vypočíta nasledovne: 3,6 V x 4 články = 14,4 V. Úroveň „max.“ vychádza z maximálnej úrovne nabitia. 4 V x 4 články = 16 V.
  • Čo znamená „Max. 20 V“?

    Balenie batérií „Max. 20 V“ (18V) pozostáva z piatich samostatných batériových článkov. Každý článok má dve stanovené napätia: menovité a maximálne. Nabitý 3,6V lítium-iónový článok je v skutočnosti nabitý na 4 V. Len po vybití na 50 % dosiahne nominálnu úroveň 3,6 V. Menovité napätie sa vypočíta nasledovne: 3,6 V x 5 článkov = 18 V. Úroveň „max.“ vychádza z maximálnej úrovne nabitia. 4 V x 5 článkov = 20 V.
  • Sú produkty platformy Energy Platform (EP) kompatibilné s platformou PWRCORE™?

    Platformy SKIL Energy Platform (EP) a PWRCORE 20 sú identické. Zmenilo sa iba meno (v roku 2022). Preto môžete používať batériu EP vo výrobkoch PWRCORE 20 a batériu PWRCORE 20 vo výrobkoch EP.