Opravárenská služba

Záručné opravy
Najrýchlejším spôsobom opravy náradia SKIL je vrátiť ho (spolu s potvrdenkou o kúpe) predajcovi SKIL. Predajca zabezpečí, aby vaše náradie opravili kvalifikovaní technici. Náradie môžete vrátiť bez príslušenstva a puzdra. Pred vrátením nesmie byť vaše náradie rozoberané. Náklady na opravu hradí spoločnosť SKIL. V niektorých prípadoch vám namiesto opravy vydáme náhradný výrobok.

Pozáručné opravy
Aj v tomto prípade vám odporúčame vrátiť náradie bez príslušenstva a puzdra predajcovi značky SKIL. Môžete si stanoviť maximálnu sumu, ktorú ste ochotný zaplatiť za opravu. Ak chcete, pred opravou si môžete vyžiadať cenovú ponuku. Táto služba je platená. Odpustíme vám ju však, ak cenovú ponuku akceptujete a necháte si opraviť svoje náradie.

Vymeniteľné dielce
Ak na opravu náradia potrebujete nové alebo výmenné dielce, potrebné informácie nájdete prostredníctvom našich stránok venovaných službe náhradných dielcov.