Bezšnúrové

  1. Hlavné rozdiely medzi akumulátorovými technológiami

  2. Lítium-iónový akumulátor (Li-ion)

    "Tieto akumulátory majú omnoho vyššiu „energetickú hustotu“ než akumulátory NiCd aj NiMH, vďaka čomu možno dosiahnuť ten istý pracovný čas pri použití omnoho menších a ľahších akumulátorov. Zároveň sa vyznačujú omnoho nižšou úrovňou samovoľného vybíjania, takže samovoľné vybíjanie akumulátorov počas skladovania je omnoho pomalšie. Akumulátory možno nabíjať kedykoľvek, dokonca aj keď nie sú vybité, pričom nedochádza k znižovaniu ich kapacity. Lítium-iónové akumulátory sú tiež šetrnejšie voči životnému prostrediu než ostatné typy. Lítium-iónová technológia má nesporné výhody, no v porovnaní s akumulátormi NiCd a NiMH ide o drahšiu alternatívu. Materiály použité v týchto akumulátoroch majú menej nepriaznivý vplyv na životné prostredie než materiály použité v akumulátoroch NiCd, stále však platí, že akumulátory treba likvidovať v súlade s predpismi. "
  3. Nikel-metalhydridový akumulátor (NiMH)

    "Tieto akumulátory majú vyššiu „energetickú hustotu“ než akumulátory NiCd, čo znamená dlhšie pracovné intervaly medzi nabíjaniami. Rovnako ako v prípade akumulátorov NiCd, aj akumulátory NiMH by sa mali nabíjať, iba keď sú vybité (prázdne). Ak sa však nabijú skôr, strata kapacity (skrátenie pracovného intervalu medzi nabíjaniami) je nižšia v porovnaní s akumulátormi NiCd. Akumulátory NiMH sa vyznačujú najvyššou úrovňou samovoľného vybíjania, čo znamená, že sa počas skladovania rýchlo samovoľne vybíjajú. Akumulátory NiMH treba pred uskladnením nabiť. Materiály použité v týchto akumulátoroch majú menej nepriaznivý vplyv na životné prostredie než materiály použité v akumulátoroch NiCd, stále však platí, že akumulátory treba likvidovať v súlade s predpismi."
  4. Niklovo-kadmiové akumulátory (NiCd)

    "Ak je zaistená dobrá údržba, tieto akumulátory sa vyznačujú dlhou životnosťou. Akumulátory NiCd by sa mali nabíjať, iba keď sú vybité (prázdne), v opačnom prípade sa znižuje ich kapacita (čo znamená kratšie intervaly medzi nabíjaniami počas práce). Ide o najodolnejší a najspoľahlivejší typ akumulátora, predovšetkým v teplých a studených poveternostných podmienkach. Poskytuje najviac energie, keď je to potrebné, napríklad počas uvádzania do chodu alebo vykonávania náročných prác. Akumulátory NiCd sa vyznačujú vysokou úrovňou samovoľného vybíjania, čo znamená, že sa počas skladovania samovoľne vybíjajú. Akumulátory NiCd treba pred uskladnením nabiť. Kadmium je materiál s nepriaznivými účinkami na životné prostredie – akumulátory likvidujte v súlade s predpismi."