Bezšnúrové

  1. Na čo slúži nastavenie krútiaceho momentu (otočný prstenec s číselnými hodnotami)?

    Pomocou tohto nastavenia možno ovládať krútiaci moment alebo silu otáčania vŕtacieho skrutkovača. Čím vyšší je krútiaci moment (číslo na prstenci krútiaceho momentu), tým viac výkonu produkuje vŕtací skrutkovač a tým hlbšie možno zaskrutkovať skrutku do obrobku. K dispozícii je aj špeciálne nastavenie na vŕtanie. Niektoré vŕtacie skrutkovače sú vybavené aj príklepovou funkciou, ktorú možno takisto vybrať prostredníctvom tohto nastavenia vŕtania.