1. Výmena kotúča brúsky môže byť komplikovaná

  2. Výmena kotúča brúsky môže byť komplikovaná

    Počas vykonávania výmeny kotúča na uhlovej brúske držte tlačidlo zaistenia vretena s cieľom predísť uvedeniu vretena do pohybu. Na výmenu kotúča pomocou kľúča vám teda zostane voľná iba jedna ruka a súčasne musíte ešte aj držať nástroj.