SKIL 0520 AA Ultrazvukový dĺžkomer

  • Ultrazvukové meranie dĺžky, plochy a objemu
  • Zobrazenie okolitej teploty (v °C) pri zapnutí
  • Meria rozmery v metroch alebo stopách