SKIL 0551 AB Detektor

  • Univerzálna detekcia: deteguje železné kovy, neželezné kovy a elektrické vedenia
  • Displej pre lokalizáciu objektov a jednoduché odčítanie
  • Režim detekcie vodičov pod napätím je vždy aktívny, pre maximálnu bezpečnosť pri práci

Chcete nakúpiť v obchode? Available in Stores
.