SKIL 1205 G1 Pásová brúska

  • Veľký úber materiálu na rovných povrchoch
  • Regulátor rýchlosti na dosiahnutie optimálneho brúsneho výkonu na rôznych materiáloch
  • 'Clic' pre pás SKIL: brúsny pás jednoducho zaskočí na svoje miesto - nie je potrebné manuálne vystreďovanie