SKIL 1565 AD Hoblík

  • Veľký nastavovací gombík slúži takisto ako prídavná predná rukoväť pre optimálne ovládanie
  • Voliteľne: možná bezprašná práca s použitím vysávača alebo vrecka na prach
  • Kontrolka /Zapnuté/ signalizuje, že náradie je pripravené na použitie

Chcete nakúpiť v obchode? Available in Stores
.