SKIL 7450 AA Excentrická brúska

  • Kombinovaný excentrický a rotačný účinok prináša jemný povrch a úber materiálu na veľkej ploche s nízkym prítlakom
  • LED „regulácie tlaku“ signalizujú, ak je prítlak príliš vysoký; nechajte pracovať náradie!
  • Integrované odsávanie prachu a zdvojený systém „prachového filtra“ pre čistejšiu prácu