SKIL E3 A250 / LDPE plastová zváracie drôty – 100 g