Multifunkčné náradie

  1. Na aký účel sa používa multifunkčné náradie?

    Multifunkčné náradie vám umožňuje brúsiť, píliť a rezať rôzne materiály použitím jediného nástroja. V závislosti od typu osadeného príslušenstva sa dá použiť na množstvo prác. Multifunkčné náradie je vskutku nenahraditeľný pomocník, predovšetkým pri menších renovačných alebo inštalačných prácach.

    Tu môžete zistiť, aký je najlepší nástroj na túto prácu.